SUNG CLUB HẢI PHÒNG

Cs1

Nhà văn hóa Đình Trực Cát, Số 4 đường Vĩnh Tiến, P. Vĩnh Niệm,
Q. Lê Chân

Cs2

Nhà văn hóa Hàng Kênh 3, Số 47/152 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân

Cs3

Nhà máy Liên Dinh I Hải Phòng - km9, Đường Phạm Văn Đồng,
Q.Hải Thành

GIÁO VIÊN